Velkommen til 112.Motortorpedobådsdivision

Denne hjemmeside skulle gerne blive et mødested for alle værnepligtige, konstabler, befalingsmænd & officerer fra motortorpedobådseskadren 112. division der holdt 40 års jubilæum den 19. 20. 21. maj 2006 på Søværnets Grundskole i Auderød 


MTB’ernes hovedformål var angreb med torpedoer mod fjendens krigs- og handelsskibe, suppleret med udlægning af miner i fjendtligt farvand, ud for havne og trafikknudepunkter. Kanonarmering var hovedsageligt til forsvar mod trusler fra luftfartøjer og overfladeskibe, men kunne bruges til angreb mod jævnbyrdige eller svagere modstandere, samt mindre mål, hvor en torpedo ikke ville være formålstjenlig.Tak til Viceadmiral Jørgen F. Bork for en spændende fortælling om Fregatten Peder Skram ved vores træf maj 2006 

Viceadmiral J. F. Bork, leverede en levende og spændende beretning fra de gode gamle dage, samt en klar holdning til datidens politikere. Frokost med medbragt madpakke , derefter fri rundgang på Fregatten og Holmen. 


FALKEN-klassen (1962-1978


 669282  Steen Kofod Værnepligtig kok og venstre lader.
Denne nye Mtbvenner. dk  Startet efter ide til vores 40 års jubilæum i Auderød.
steenkofod@youmail.dk


 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite