MOTORTORPEDOBÅDSESKADREN


Blasonering:
I blåt en pælvis stillet sølv torpedo hvorfra udstråler guld lynild.
Skjoldet hviler på et anker hvorover en kongekrone.


Motivering: For motortorpedobådene er valgt et fælles våben på grundlag af disses hovedarmering. Den en eksplosion angivende lynild viser tillige hen til det første felt i viceadmiral Peder Tordenskiolds våben som et symbol på hans ved overraskelsesmomentet karakteristiske taktik, der også er motortorpedobådenes.
Approberet af hans Majestæt Kong Frederik d. IX d. 04 oktober 1961.

Benyttede af følgende enheder:
GLENTEN-klassen
FLYVEFISKEN-klassen
FALKEN-klassen
SØLØVEN-klassen
Skjoldet blev også benyttet af HJÆLPEREN, SKINFAXE, RIMFAXE og MOBA, indtil de fik eget skjold.

Kilde: www.vaabenskjolde.dk

Klik her for at få dit eget GoMINIsite