Falken-Klassen var en videreudvikling af Flyvefisken-Klassen. Projektet på det Orlovsværftet - Bygget under Cost Sharingprogrammet, hvorved to enhederne var betalt af U.S.A. 

Forskib på en af Falken-klassen med brønd til 20 mm kanon.

Læg mærke til brønddæksel på dækket - 2 mand til at løfte det af under fart og rigge kanonen til, noget af et stykkke arbejde
Falken-Klassen

Videreudvikling af FLYVEFISKEN-klassen.
- Længde: 36,34 m.
- Bredde: 5,42 m.
- Dybdegang: 2,08 m.
- Deplacement: 132,46 t.
- Fart: 43 kn.
- Besætning: 23
- Armering:
1 stk. 40 mm Kanon. agter
1 stk. 20 mm Kanon. for
4 stk. 533 mm Torpedorør
Miner


 

Depotskib for motortorpedobåde.
- Længde: 64,26 m.
- Bredde: 10,92 m.
- Dybdegang: 2,41 m.
- Deplacement: 1.168 t.
- Fart: 12,33 kn.
- Besætning: Ukendt
- Armering: Fra 1958 -
2 stk. 40 mm Kanon (2
x1).

 


 

Torpedo affyring 

Foto Jan Præstkjær


Antiinvationsforsvaret af Danmark

Forsvaret af landet fra søsiden, var indtil for ca. 10 år siden bestemmende for flådens udseende. Flåden var sammensat af et stort antal torpedo- og undervandsbåde, mineskibe samt fregatter. Denne sammensætning skulle sikre at man kunne tilgodese det lagdelte forsvar bedst muligt, altså tydeligt påvirket af defensive tanker, idet man anså et angreb østfra som truslen.

Le jeune école og forsvaret af Danmark

På denne måde fulgte man til dels tankerne i "jeune école", idet man med ubådene ønskede at møde fjenden længst fremme, og ved "kleinkrieg" prøve at eliminerer så mange af hans skibe som muligt. Herefter var det tanken at de store enheder, fregatterne, skulle angribe de resterende amfibieskibe og eskortefartøjer i koordinerede angreb, dvs. Mahan’ske tankegange. Det der så måtte slippe igennem, ville blive angrebet af torpedobåde, der i ly af kysten ville ligge i venteposition for at kunne udføre "lurking attacks" (snigangreb). Og her er vi så atter tilbage til doktriner affødt af "jeune école".

Kilde:Søe-Lieutenant-Selskabet 1784 


Klik her for at få dit eget GoMINIsite