Lappedykkeren

Flagskib for sandkasseskibe på alle landets legepladser.

Lappedykkeren« er et krigs-klenodie, men har i et halvt århundrede lagt dæk til tusindvis af kommende orlogsgasters øvelser i at kaste med kasteline og gøre fast og hejse flag. Og det gør den langt bedre end et rigtigt – undskyld, flydende skib, hvor den slags mest er i vejen, og hvor det er lidt mere besværligt at samle en tabt kasteline op. 

Rejse, rejse, rejse ud af køjerne” gjaldede udpurringen metallisk fra højttalerne, og råbet hænger stadig i atmosfæren omkring kompagnibygningerne i hesteskoen omkring eksecerpladsen på Søværnets Grundskole i Auderød.Søværnets Grundskole flyttes fra Auderød til Frederikshavn, hvor den indgår i den nyoprettede Søværnets Sergent- og Grundskole. Auderød-lejren ned-lægges og området sælges.

Siden 1958 har alt Søværnspersonel modtaget deres grundlæggende uddannelse på det, der først hed Søværnets Eksercerskole, og senere Søværnets Grundskole.

Hvorvidt LAPPEDYKKEREN også forlægges til Frederikshavn nævner forligs-teksten intet om. 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite